Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzalygyna kabul edilmegi üçin gerek bolan resminamalar


Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzalygyna kabul edilmegi üçin gerek bolan resminamalar1. Arza (bellenen nusgada)
2. Pasport (kopiýa)
3. Daşary ýurt (zagran) pasport kopiýa
4. Zähmet depderçe (kopiýa)
5. Diplom (kopiýa)
6. Terjimehal (elde ýazylan)
7. Häsiýetnama (işleýän bolsa iş ýerinden gol, möhür)
8. 3 arka Maglumat kagyzda (işleýän bolsa iş ýerinden gol, möhür) we elektron görnüşde
9. 3x4 we 4x5 foto suraty we elektron görnüşde (bellenen nusgada)
10. Hödürnama (3 sany Geňeş agzasy bolmadyk suratkeşden)
11. Halkara sergä gatnaşandygy barada Kepilnama 3 sany (asyl nusgada)
12. Döwlet derejesinde geçirilen sergilere gatnaşandygy barada Kepilnamasy 5 sany (asyl nusgada)
13. Iş ýerinden (işlemeýän bolsa biržadan) Delilnama (asyl nusgada)
14. Ýaşaýan ýerinden Kepilnama (asyl nusgada)
15. Döredijilik eserleriniň 10 sany foto suratlary
16. Papka (faýl bilen)
Resminamalar 2022-nji ýylyň Iýun aýynyň 15-inden
Iýul aýynyň 29-yna çenli kabul edilýär.

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzalygyna dalaşgärleriň dykgatyna!
Resminamalaryň doly we dogry taýýarlanmagy üçin Birleşigiň işgärleri bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Telefon belgimiz: 92-44-39, 92-35-43, 92.06.34; faks 92-44-39.

Internet arkaly habarlaşmak üçin elektron poçtamyz:
unionofartists2022@gmail.com
meredowa81@internet.ru
kurbanmuhammedowagulnara@gmail.com
tawusjumabayewa@gmail.com