DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Kerim Gurbannepesow
06.03.2020

Türkmen halkynyň söýüp okaýan ussat şahyrlarynyň biri Kerim Gurbannepesowdyr. Halkyň hemmä düşnükli ýönekeý dilinde çeper eserleri döreden Kerim ...

Kaýum Taňrygulyýew
05.03.2020

(10.05.1930 - 19.01.2014) Kaýum Taňrygulyýew 1930-njy ýylyň 10-njy maýynda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Gyzylaýak obasynda dogulýar.

Kakadurdy Täjimow
05.03.2020

Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň halk artisti, halypa bagşy Kakadurdy Täjimow 1956-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň ...

Gurbannazar Ezizow
05.03.2020

(1940 - 1975) Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Gökdepe etrabynyň Söwütli obasynda Azyz (Abdylazyz) Hümmedowyň maşgalasynda dünýä inýär.

Gözel Şagulyýewa
05.03.2020

Gözel Şagulyýewa 1940-njy ýylyň 11-nji awgustynda Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň «Miras» daýhan birleşiginde dünýä inýär.

Çary Berdiýew
05.03.2020

Çary Berdiýew 1952-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Mäne obasynda dünýä inýär.

Babasary Annamyradow
05.03.2020

Babasary Annamyradow 1941-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda eneden bolýar.

Atageldi Garýagdyýew
05.03.2020

Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, saz sungaty hünäri boýunça professor, ýurdumyzda meşhur halypa aýdymçy Atageldi Garýagdyýew 1952-nji ýylyň ...

Annaguly Hojagulyýew
29.02.2020

Annaguly Hojagulyýew 1947-nji ýylyň 4-nji aprelinde Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda dünýä inýär.