DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Gerek Omarowa
12.06.2020

Gerek Omarowa 1939-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Rahat oba geňeşliginde dünýä inýär.

Döwletgeldi Annamyradow
11.06.2020

«Garagum» žurnalynyň bölüm müdiri, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradow 1959-njy ýylyň 2-nji maýynda Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Çohpetde obasynda dünýä inýär.

Gulkişi Gulmyradow
10.06.2020

Gulkişi Gulmyradow 1906-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Babadaýhan obasynda eneden bolýar. Ol başlangyç bilimi obalarynda alýar. 1928-nji ýylda Aşgabadyň mehaniki tehnikumynda okaýar.

Ogulgurban Durdyýewa
09.06.2020

Ogulgurban Durdyýewa 1912-nji ýylda Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky Ýüzbaşy obasynda dünýä inýär. Orta mek¬de¬bi ta¬mam¬la¬ndan soň, 1928-nji ýylda Türk¬men döw¬let drama te¬at¬ry¬nyň ýa¬nyn¬da¬ky stu¬di¬ýa¬syn¬da oka¬ýar.

Amanöwez Saparow
05.06.2020

Amanöwez Saparow 1947-nji ýylyň häzirki Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ýaňgala obasynda dogulýar. Olaryň maşgalasy 1953-nji ýylda Aşgabada göçüp gelýär.

Sona Myradowa
04.06.2020

Sona Myradowa 1914-nji ýylyň 31-nji dekabrynda Aşgabat etrabynyň Herrikgala obasynda eneden bolýar. S.Myradowa ilkinji türkmen zenan artistleriniň biri bolup...

Gulluk Hojaýew
03.06.2020

Gulluk Hojaýew 1907-nji ýylyň ýanwar aýynyň 5-inde Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Amaşa-gapan obasynda eneden dogulýar. Ene-atadan ir mahrum bolmagy bilen ol Tejen şäherindäki ýetim çagalar internat-mekdebine

Suraý Myradowa
29.05.2020

Suraý Myradowa 1913-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Aşgabat etrabynyň Herrikgala obasynda eneden doguldy.

Muhammet Çerkezow
28.05.2020

Muhammet Çerkezow 1911-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde eneden bolýar. 1933-nji ýylda M.Çerkezow D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebini tamamlap...

Orazguly Annaýew
26.05.2020

«Garagum» žurnalynyň bölüm müdiri, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Orazguly Annaýew 1946-njy ýylyň 18-nji awgustynda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Gadyrýap obasynda dünýä inýär.