HABARLAR


TÜRKMENISTANDA ÜSTAŞYR GEÇIRMEK BOÝUNÇA ÄHLUMUMY RESMINAMANYŇ TASLAMASYNA BADALGA BERILDI

Täzelikler

18.08.2022

17-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Berkarar» myhmanhanasynda

ULAG ULGAMYNA DEGIŞLI HALKARA FORUMYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA BRIFING

Täzelikler

18.08.2022

17-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň “Berkarar” myhmanhanasynda deňze

TÜRKMENISTANYŇ BAŞLANGYÇLARY ULAG ULGAMYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE MÜMKINÇILIKLERINI AÇÝAR

Täzelikler

17.08.2022

16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy

Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty guraldy

Täzelikler

16.08.2022

15-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň

MILLI GEŇEŞIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY AHAL WELAÝATYNYŇ TÄZE, DÖWREBAP EDARA EDIŞ MERKEZINIŇ GURLUŞYGYNYŇ BARŞY BILEN TANYŞDY

Täzelikler

16.08.2022

13-nji awgustda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy

Türkmen deňiz ýakasynda halkara pudaklaýyn maslahatyň çärelerine badalga berildi

Täzelikler

16.08.2022

14-nji awgustda köp sanly daşary ýurtly myhmanlary göwnaçyk kabul edýän

TÜRKMENISTANDA HAZAR DEŇZINIŇ GÜNI BELLENILDI

Täzelikler

16.08.2022

12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI

Täzelikler

16.08.2022

12-nji awgustda Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly

HARBY-DEŇIZ GÜÝÇLERI EZIZ WATANYMYZYŇ MUKADDES SERHETLERINIŇ GORAGYNDA

Täzelikler

12.08.2022

10-njy awgustda Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

09.08.2022

8-nji aw¬gustda Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz