HABARLAR


YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNA BAŞLYKLYK ETMEK TÜRKMENISTANA GEÇIRILDI

Täzelikler

05.03.2021

4-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň çakylygy boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

04.03.2021

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Ata Watan — melhemler mekany

Täzelikler

03.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyza, ene topragymyza, ümmülmez tebigatymyza bolan belent sarpany özünde jemleýän «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri » atly köp jiltli ylmy- ensiklopedik kitaby dine

1-nji martda iş maslahatyny geçirildi

Täzelikler

02.03.2021

1-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň

Ýaş zehinler ýeňiş gazandy

Täzelikler

02.03.2021

Ýakynda Özbegistan Respublikasynyň Çeperçilik akademiýasy tarapyndan Daşkent şäherinde «Daşkentiň şatlygy» atly VIII halkara biýennaly geçirildi.

Talyp gözeller bäsleşdi

Täzelikler

01.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyzda her ýyl döredijilik, gözellik bäsleşikleri talyp ýaşlaryň arasynda yzygiderli geçirilýär. Golaýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

01.03.2021

26-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň deputatlary bilen duşuşdy

Täzelikler

26.02.2021

25-nji fewralda Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

25.02.2021

24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek

«Şirin zybanym bar meniň» atly halypalar bilen döredijilik duşuşygy

Täzelikler

25.02.2021

2021-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmen döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda dil medeniýetiniň ösüşine hem-de edebi diliň kadalarynyň sahna