HABARLAR


Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany

Kitaphanalar

05.03.2020

2020-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Arkadagly Diýarda Bitaraplyk ýolumyz

Kitaphanalar

05.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda “Arkadagly Diýarda Bitaraplyk ýolumyz” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Çagalar Sagaldyş We Dynç Alyş Merkezinde Geçirilen Söhbetdeşlik

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy bellenilen meýilnama laýyklykda 2020-nji ýyla, ýagny “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylyna ...

Hakyky dost

Kitaphanalar

05.03.2020

Goturow, A. Hakyky dost / A. Goturow; sur. Ki Ji Ýoň. – Seul, 2019. – 28 s.

“Bitaraplyk dilde dessan, öňe barýar Türkmenistan”

Kitaphanalar

05.03.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy Türkmenistanyň inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty bilen...

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen ýyl ýagny 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň geçirilen wagty ýylyň 9-16-njy iýuly...

Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň halkara gatnaşyklary

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda yglan edilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynyň ilkinji ...

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

2019-njy ýylyň 6-11 oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri geçirildi.

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen 2019-njy ýylyň 16-18-nji iýuny aralygyndaTürkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Medeniýet günleri geçirildi.

Türkmenistanyň Belarus Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen 2019-njy ýylyň 17-18-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasynyň Minsk we Mogilýow şäherlerinde Medeniýet günlerini geçirildi.