HABARLAR


2020-nji ýylyň 07-12-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

03.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 07-12-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

2020-nji ýylyň 31-nji mart aýyndan 05-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

26.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kino merkezinde 2020-nji ýylyň 31-nji mart aýyndan 05-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

PUŞKIN TEATRY MARY WELAÝATYNDA

Teatr we kino dünýäsi

24.03.2020

Golaýda Milli bahar baýramynyň öňüsyrasynda A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredijilik topary Mary welaýatynda iş saparynda boldular.

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 21-22-nji marty aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

20.03.2020

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 21-22-nji marty aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 20-22-nji marty aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

20.03.2020

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 20-22-nji marty aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne geçiriljek konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne geçiriljek konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 10-15-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 10-15-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Medeni Hyzmatyň Täze Görnüşi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Sahna oýunlaryna we sirk tomaşalaryna giriş peteklerini onlaýn arkaly satyn almak mümkinçiligi döredildi.

«Ene toprak» gyzgyn garşylandy

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda goýlan dünýä belli ýazyjy Çingiz Aýtmatowyň «Ene toprak» atly ...