HABARLAR


2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne geçiriljek konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne geçiriljek konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 10-15-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 10-15-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Medeni Hyzmatyň Täze Görnüşi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Sahna oýunlaryna we sirk tomaşalaryna giriş peteklerini onlaýn arkaly satyn almak mümkinçiligi döredildi.

«Ene toprak» gyzgyn garşylandy

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda goýlan dünýä belli ýazyjy Çingiz Aýtmatowyň «Ene toprak» atly ...

„Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

„Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

«Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi ýurdumyzyň halk teatrlarynyň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik ...

Operalardan Owazlar

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň döwlet akademiki «Mariinskiý teatrynyň» opera

2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň mart aýynyň 8-ne Halkara zenanlar güni mynasybetli geçiriljek konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 21-28-nji fewral aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezlerinde