HABARLAR


MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ MILLI TAGAMLARYNYŇ HALKARA FESTIWALY

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentleri «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen sebitiň döwlet

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ YKDYSADY FORUMY

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy geçirildi. Onda sebitiň döwletleriniň söwda-ykdysady, maýa goýum, senagat we ulag-kommunikasiýalar

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ MILLI ÖNÜMLERINIŇ HALKARA SERGISI

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hemde belent mertebeli myhmanlar — Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň

DÖWLETARA HYZMATDAŞLYGY BERKITMEGIŇ BÄHBIDINE MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGY

Täzelikler

09.08.2021

6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça guralan iri halkara çäreleriň çäklerinde Merkezi Aziýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi. Oňa sebitiň ýurtlarynyň 5-siniň wekilleri,

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ BMG-niň ÖŇÜNI ALYŞ DIPLOMATIÝASY BOÝUNÇA SEBIT MERKEZINIŇ BAŞTUTANY BILEN DUŞUŞYGY

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň hem-de Hazar deňziniň kenarynda guralýan beýleki halkara çärelere gatnaşýan BMG-niň Baş sekretarynyň

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda bu ýerde, Hazaryň kenarynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw

SUNGATLARYŇ SÖHBEDI

Täzelikler

06.08.2021

Gojaman Hazaryň türkmen kenary bu gün halkara çäreleriniň, maslahatlaryň, forumlardyr sergileriň geçirilýän ýerine öwrüldi. 6-njy awgustda «Awaza» milli

HALKLARY YSNYŞDYRÝAN AWAZA

Täzelikler

06.08.2021

Türkmenbaşy şäheri. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy. Sebit hyzmatdaşlygynda täze sahypany açjak iri halkara çäreler.

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary konsultatiw duşuşyga gatnaşmak üçin ýurdumyza geldiler

Täzelikler

06.08.2021

6-njy awgustda Türkmenistanda, Hazaryň kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirilýär.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ ARASYNDA TELEFON SÖHBETDEŞLIGI

Täzelikler

06.08.2021

5-nji aw­gustdaTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.