Ýaşasyn Garaşsyzlyk!


Ýaşasyn Garaşsyzlyk!Ýolumyza nur saçan,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!
Bagta sary ýol açan,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Parlap dogan Günümde,
Ter açylan gülümde,
Saýrak şirin dilimde,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Mahmal sesli owazym,
Kölümde guba-gazym,
Sowulmaz bahar-ýazym,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Obam, kendim, şäherim,
Asuda her säherim,
Soňlanmajak eserim,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Bahry Hazar kenary,
Sumbarda alma-nary,
Saýa salýar çynary,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Daglarymda kerem bar,
Jülgesinde peleň bar,
Baglarymda erem bar,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Guwanýarys Diýara,
Arkadagly Serdara,
Sygynýas Biribara,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Jan Watan Türkmenistan,
Goýnunda bagy-bossan,
Şanyna ýazdym dessan,
Ýaşasyn Garaşsyzlyk!

Döwlet GURBANGELDIÝEW.