DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDÄKI DUŞUŞYK


DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDÄKI DUŞUŞYK



21-nji dekabrda Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.
Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň çäginde koronawirus we beýleki howply ýokançlaryň döremeginiň hemde ýaýramagynyň öňüni almak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn çärelere ýokary baha berildi.