Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow umra hajyny berjaý edýär


Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow umra hajyny berjaý edýär1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň umra hajy däp-dessurlaryny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük sapary başlandy. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyp, daşary ýurda ilkinji saparynyň yslam dünýäsinde keramatly saýylýan mukaddes ýerlere amala aşyrylýandygy bellärliklidir.