MILLI GYMMATLYKLARYMYZ KOREÝA RESPUBLIKASYNDA SERGILENDI


MILLI GYMMATLYKLARYMYZ KOREÝA RESPUBLIKASYNDA SERGILENDI29-njy martda Koreýanyň Söwda-senagat palatasynyň «Grand hall» halkara konferensiýalar zalynda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň çäklerinde milli gymmatlyklarymyzyň, amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň eserleriniň sergisi guraldy.

Onuň dowamynda türkmen halkynyň köptaraply döredijilik zehininiň aýdyň subutnamasy bolan häzirki zaman milli şaý-seplerimiz, egin-eşiklerimiz, nepis halylarymyz, gadymy we müdimi mirasymyza degişli beýleki tapylgysyz gymmatlyklarymyz görkezildi.

Türkmenistanyň Medeniýet günlerine gatnaşyjylary ýurdumyzyň medeni durmuşy, däp-dessurlary bilen ýakyndan tanyşdyran sergide türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary, Watanymyzyň taryhyny, şu gününi şöhlelendirýän neşir önümleri aýratyn orun eýeledi.

«SalamNews».