Ýubileýe bagyşlanan dabara


Ýubileýe bagyşlanan dabara2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmen Döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň bilelikde guramaklarynda dünýä meşhur italýan režissýory Federiko Fellininiň doglan gününüň 100 ýyllygyna bagyşlanyp dabara geçirildi. Dabarada italýan režissýorynyň filmleriniň biri bolan
«Ýol» atly çeper filminiň görkezilişi boldy. Bilşimiz ýaly, Entony Kiun, Julietta Massina, Rihart Beýzhart ýaly belli aktýorlaryň bu filmde baş keşpleri döretmekleri, onuň dünýä ýüzüne meşhur bolmagyna getirdi. Çeper filmiň görkezilişinden soňra, medeniýet institutynyň talyplary bilen belli režissýoryň kino sungatyndaky döredijiligi barada sowal-jogap alşyldy.
Şunuň ýaly guralýan halkara medeni çäreler, ýurtlaryň arasyndaky medeni we ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmakda möhüm orun eýeleýär.