«Arçabil» myhmanhanasy


«Arçabil» myhmanhanasyBäşýyldyzly «Arçabil» myhmanhanasy Köpetdagyň eteginde ýerleşen, Aşgabadyň görküne görk goşup oturan myhmanhanadyr. Ol öziniň häzirkizaman binagärlik keşbi bilen paýtagtyň sazlaşykly gözelligini emele getirýär.

«Arçabil» myhmanhanasy 148 sany dürli derjeli otaglardan ybarat:
Birorunlyk otaglar: 76
Ikiorunlyk otaglar: 36
Lýuks otaglar: 33
Apartamentler: 2
Mümkinçiligi çäkli raýatlar üçin otag: 1

Giriş wagty: 12:00
Çykyş wagty : 12:00

Otaglaryň tölegine girýän hyzmatlar:
1. Ertirlik
2. Wi-Fi
3. Içki we daşky howdanlar
4. Türgenleşik zaly
5. SPA merkezi
6. Tennis, futbol, basketbol meýdançalary


Myhmanhananyň enjamlaşdyrylyşy:
- Banket zaly
- 2 sany konferens zaly
- Lobby bar
- Restoran
- Biznes merkezi
- Awtoulag duralgasy
- Türgenleşik zaly
- Açyk howdan
- Ýapyk howdan
- SPA merkezi
- Gözellik salony
- Tennis meýdançasy
- Futbol meýdançasy
- Basketbol meýdançasy
- Walýuta alyş-çalyş merkezi
- Haly we sowgatlyk dükanlar


Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri,Arçabil şaýoly, 54
Telefon belgileri: +993 12 40 00 00
Faks: +993 12 40 00 04
E-mail: archabilhotel.tm@outlook.com, archabilhotel.tm@gmail.com