Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanda geçiriljek Medeniýet günleriniň meýilnamasy bilen tanyş boluň!


Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanda geçiriljek Medeniýet günleriniň meýilnamasy bilen tanyş boluň!Ozal habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 18 — 20-nji noýabrynda Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler.

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanda geçiriljek Medeniýet günleriniň meýilnamasy bilen tanyşdyrmagy makul bildik.

18-nji noýabr:

11:00 – 12:00 – Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň we ebru sungatynyň eserleriniň sergisiniň açylyş dabarasy hem-de Türkiýäniň milli tagamlarynyň hödür edilmegi.

Geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi.

19:00 – 21:00 – Türkiýe Respublikasynyň hem-de Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti.

Geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi.

19-njy noýabr:

Türkmenabat şäheri:

17:00 – 18:30 – Türkiýe Respublikasynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti.

Geçirilýän ýeri: Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry.

Aşgabat şäheri:

09:00 – 18:00 – Türkiýe Respublikasynyň amaly-haşam hem-de ebru sungatynyň eserleriniň sergisiniň işiniň dowam etmegi.

Geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi.

19:00 – 21:00 - Türk kinofilminiň görkezilişi.

Geçirilýän ýeri: «Aşgabat» kinoteatry.

20-nji noýabr:

10:30 – 11:30 – Myhmanlaryň Türkmen halysynyň milli muzeýine baryp görmekleri.

12:00 – 13:00 – Myhmanlaryň «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň «Watan mukaddesligi» muzeýine baryp görmekleri.

14:00 – 16:00 – Myhmanlaryň Aşgabat şäheriniň gözel ýerlerine we söwda merkezlerine baryp görmekleri.

15:00 – 16:00 – Türk kinofilminiň görkezilişi.

Geçirilýän ýeri: «Aşgabat» kinoteatry.

17:00 – 18:00 – Türkiýäniň dokma atlasynyň sergisi hem-de milli türk lybaslarynyň görkezilişi.

Geçirilýän ýeri: Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýy.