Türkmenistanyň Belarus Respublikasynda Medeniýet günleri


Türkmenistanyň Belarus Respublikasynda Medeniýet günleriGeçen 2019-njy ýylyň 17-18-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasynyň Minsk we Mogilýow şäherlerinde Medeniýet günlerini geçirildi. Ýurdymyzyň döredijilik topary Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekillerinden ybarat boldy.

Şol sanda ýurdymyzyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans topary hem Belarus Respublikasynyň sahnalarynda Türkmen aýdym-saz we tans sungatyny ähli gözelligi bilen görkezdiler.

Şeýle hem bu medeniýet günleriniň çäklerinde ýurdumyzyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we muzeý gymmatlyklarynyň, şeýle hem «Türkmenistanyň gözellikleri we täsinlikleri» atly foto sergisi gurnaldy.