Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri


Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri2019-njy ýylyň 6-11 oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri geçirildi. Bu uly göwrümli çäräniň çäklerinde 2019-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi, 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we muzeý gymmatlyklarynyň, şeýle hem «Türkmenistanyň gözellikleri we täsinlikleri» atly syýahatçylyk we foto sergisi gurnaldy we şol gün merkezinde Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabarasy we kitap sergisi hem gurnaldy.

2019-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda bolsa Kazan şäherinde ýerleşýän halkaryň dostlugy öýünde Türkmenistanyň medeniýet we sungat ussatlarynyň Tatarystan Respublikasynda ýaşaýan türkmenler bilen duşuşygy hem-de medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy we Türkmenistanyň we Tatarystan Respublikasynyň sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti boldy.

Türkmenistanyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we muzeý gymmatlyklarynyň, şeýle hem «Türkmenistanyň gözellikleri we täsinlikleri» atly syýahatçylyk we foto sergisi guraldy, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasyna we Türkmenistanyň we Tatarystan Respublikasynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikdäki konserti hem geçirildi.