Germaniýa Federatiw Respublikasynda


Germaniýa Federatiw Respublikasynda

Ýurdumyzda bolşy ýaly, dünýä döwletlerinde hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlanan çäreler dowam edýär. Şoňa laýyklykda, Germaniýanyň Wisbaden şäheriniň ýolagçy awtobuslary Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan bannerler bilen bezeldi. Şeýle hem ýerli «MK-Germaniýa» gazetinde hemişelik Bitaraplygyň taryhy ähmiýetini giňişleýin açyp görkezýän makala çap edildi.