DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Şamuhammet AKMUHAMMEDOW (1937–2010)
28.03.2023

Şamuhammet Akmuhammedow 1937–nji ýylyň awgust aýynyň 8-inde Mary welaýatynyň Mary şäherinde eneden dogulýar.

Geldi SEÝDIÝEW (1940–1995)
03.03.2023

Geldi Seýdiýew 1940-njy ýylyň noýabr aýynyň 9-ynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesinde eneden dogulýar. Ol teatr režissýory.

Çary MOMMADOW (1932-1997)
23.02.2023

Çary Mommadow 1932-nji ýylyň maý aýynyň 4-inde Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň M.Amaşa obasynda eneden dogulýar. Ol drama aktýory, režissýor.

Çary MYRADOW (1920–1995)
13.02.2023

Çary Myradow 1920-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Ol drama teatrynyň režissýory. 1967-nji ýylda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri bolýar.

Allanazar GURBANOW (1905–1980)
03.02.2023

Allanazar Gurbanow Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda 1905-nji ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde eneden dogulýar.Ol teatr režissýory. Türkmenistanyň at gazanan artisti.

Maşdy GULMÄMMEDOW (1921–1963)
24.01.2023

Maşdy Gulmämmedow 1921–nji ýylda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda eneden dogulýar. M.Gulmämmedow – teatr režissýory.

Gurbangözel KERIMOWA (1940–2020)
20.10.2022

Gurbangözel Kerimowa 1940-njy ýylda Mary welaýatynyň Mary şäherinde eneden dogulýar. Ol drama we kino artisti.

Goçmyrat BEKIÝEW (1965–2010)
13.10.2022

Goçmyrat Bekiýew 1965-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde eneden dogulýar. Ol drama we kino aktýory, režissýor. Goçmyrat Bekiýew 1990-njy ýylda Moskwanyň M.S.Şepkin adyndaky ýokary teatr sungaty institutyny tamamlady.

Annaberdi AGABAÝEW (1938- 2011)
22.08.2022

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Annaberdi Agabaýew 1938-nji ýylda Aşgabadyň etegindäki Köşi obasynda dünýä inýär.

Halyl KULYÝEW ( 1936 - 1978 )
15.08.2022

Şahyr Halyl Kulyýew 1936-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda Lebap welaýatynyň Darganata