DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI


Ödenyýaz Nobatow
18.08.2023

Bagşy ýürekleri joşdursa, kalplara öz täsirini ýetirip bilse halkyň söýgüsini gazanýar. Ine, şeýle bagşylaryň biri hem mahmal owazy bilen Mary ilinde bagşyçylyk sungatyny ösdüren beýik ussatlarymyzyň biri Ödenyýaz Nobatowdyr.

Döwletgeldi ANNAMYRADOW
01.08.2023

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradow 1959-njy ýylyň 2-nji maýynda Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Çohpetde obasynda daýhan maşgalasynda dünýä inýär we şol etrabyň 6-njy orta mekdebinde bilim alýar.

Oraz AKMÄMMEDOW (1930–2018)
20.07.2023

Oraz Akmämmedow 1930-njy ýylyň dekabr aýynyň 10-ynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Hurmantgökje obasynda eneden dogulýar.Ol dramaturg, kyssaçy, terjimeçi.

Baýram GULMÄMMEDOW (1954–1995)
04.07.2023

Baýram Gulmämmedow 1954-nji ýylyň aprel aýynyň 21-inde Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. B.Gulmämmedow–teatr suratkeşi, nakgaş. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri

Şamuhammet AKMUHAMMEDOW (1937–2010)
28.03.2023

Şamuhammet Akmuhammedow 1937–nji ýylyň awgust aýynyň 8-inde Mary welaýatynyň Mary şäherinde eneden dogulýar.

Geldi SEÝDIÝEW (1940–1995)
03.03.2023

Geldi Seýdiýew 1940-njy ýylyň noýabr aýynyň 9-ynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesinde eneden dogulýar. Ol teatr režissýory.

Çary MOMMADOW (1932-1997)
23.02.2023

Çary Mommadow 1932-nji ýylyň maý aýynyň 4-inde Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň M.Amaşa obasynda eneden dogulýar. Ol drama aktýory, režissýor.

Çary MYRADOW (1920–1995)
13.02.2023

Çary Myradow 1920-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Ol drama teatrynyň režissýory. 1967-nji ýylda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri bolýar.

Allanazar GURBANOW (1905–1980)
03.02.2023

Allanazar Gurbanow Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda 1905-nji ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde eneden dogulýar.Ol teatr režissýory. Türkmenistanyň at gazanan artisti.

Maşdy GULMÄMMEDOW (1921–1963)
24.01.2023

Maşdy Gulmämmedow 1921–nji ýylda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda eneden dogulýar. M.Gulmämmedow – teatr režissýory.