HABARLAR


Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 9-12-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

08.05.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 9—12-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

«Magtymguly, düşdüň yşkyň güzerne» atly täze sahna oýny taýýarlanylýar

Teatr we kino dünýäsi

02.05.2024

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda-da döwür bilen deň gadam urup, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň genji-hazynasyny açyp görkezmeklige, nusgawy edebiýatymyzyň baş gahrymanlary, şöhratly taryhymyzda öçmejek yz goýan beýik şahsyýetler barada sahna eserlerini döretmeklige uly hyjuw we yhlas bilen çemeleşilýär.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 3-5-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

02.05.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 3—5-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

GURJAK ARTISTLERINIŇ HALKARA ÜSTÜNLIGI

Teatr we kino dünýäsi

01.05.2024

Türkmen döwlet gurjak teatry 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 24-27-si aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde geçirilen 19-njy «Kiçijik hanymlar, kiçijik jenaplar» atly Halkara teatr festiwalynyň Kubogyna hem-de diplomyna mynasyp boldy.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 26-28-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

25.04.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 26—28-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 19-21-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

16.04.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 19—21-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Halk teatrlarynyň bäsleşigi

Teatr we kino dünýäsi

12.04.2024

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda welaýat medeniýet müdirligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi tarapyndan welaýatymyzyň halk teatrlarynyň we halk gurjak teatrlarynyň arasynda «Sahna ussatlygy — ynsan çyragy, müdimisiň Magtymguly Pyragy» atly bäsleşik geçirildi.

Sahnada «Gilgameş» atly spektakly

Teatr we kino dünýäsi

12.04.2024

Golaýda Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda «Gilgameş» atly spektaklyň ilkinji gezek görkezilişi boldy. Ony dramaturg Oguljennet Bäşimowanyň pýesasy esasynda teatryň baş režissýory Öwezmämmet Galandarow sahnalaşdyrdy.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 10-14-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

09.04.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 10—14-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 5-7-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

02.04.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 5—7-nji apreli aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi