HABARLAR


Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 1-3-nji marty aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

28.02.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 1 — 3-nji marty aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 23-25-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

21.02.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 23 — 25-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 16-18-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

14.02.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 16 — 18-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 9-11-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

06.02.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 9 — 11-nji fewral aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 11-14-nji ýanwar aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

09.01.2024

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 11 — 14-nji ýanwary aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Daşoguz welaýatynyň N.Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda çagalar üçin täze oýun sahnalaşdyryldy

Teatr we kino dünýäsi

20.12.2023

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli çagalar üçin sahna oýnuny taýýarlady.

Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 22 — 24-nji dekabr aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

19.12.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 22 — 24-nji dekabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:

Režissýor Sapardurdy Annaýew Täze ýyl mynasybetli täze film surata düşürýär

Teatr we kino dünýäsi

15.12.2023

Ýetip gelýän Täze — 2024-nji ýyl mynasybetli Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan gysga göwrümli çeper film surata düşürilýär. Ol ýylyň esasy baýramynyň ruhy bilen gurşalypdyr.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda «Aladdin» atly täze oýun sahnalaşdyryldy

Teatr we kino dünýäsi

14.12.2023

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň döredijilik topary «Aladdin» ertekisini sahnalaşdyryp, çagalara Täze ýyl sowgadyny taýýarlady.

15 — 17-nji dekabr aralygynda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!

Teatr we kino dünýäsi

14.12.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 15 — 17-nji dekabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi: