HABARLAR


Gahryman Arkadagymyzyň “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” atly kitabynyň 14-nji jildinden

Kitaphanalar

18.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Gahryman Arkadagymyzyň

Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk eserleri - Beýik ösüşleriň gözbaşy

Kitaphanalar

16.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

Bagtyýar nesilleriň hemrasy kitap

Kitaphanalar

16.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Türkmen halk ertekileri-terbiýe mekdebi”

Kitaphanalar

15.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh

Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabyndan

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

Türkmen halk ertekileri kitabyndan “Jadyly sözüň güýji” ertekisi

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh

“Siz haýsy ertekileriň gahrymanlaryny halaýaňyz?”

Kitaphanalar

12.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Täze durmuş rowaç alýar Watanda”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň

“Jadyly ertekileriň dünýäsinde”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda

“Türkmen halk ertekileri”

Kitaphanalar

11.08.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy