HABARLAR


“Türkmen halk ertekileri” kitabyndan

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet gullugynyň Gökderedäki

Gözlerimiziň guwanjy, göwünlerimiziň buýsanjy

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi bilen Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň bilelikde gurnamagynda Gökderede ýerleşýän “Altyn sümmül”

“Kitap – bilimleriň açary”

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy tomusky dynç alyş möwsüminde ýurdumyzyň iň gözel künjegi bolan Gökdere jülgesinde ýerleşýän

“Biz ertekileri suratlandyrýarys”

Kitaphanalar

07.07.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halk ertekilerine bagyşlanan “Biz ertekileri suratlandyrýarys”

“Pyragynyň köňül kelamy”

Kitaphanalar

07.07.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Kärdeşler Arkalaşygynyň milli merkeziniň Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Pyragynyň köňül kelamy”

“Bagtyýar durmuşymyzyň gül-gunçalary”

Kitaphanalar

28.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy ýaňy – ýakynda Gökderedäki “Şöhle” çagalar sagaldyş

“Medeniýet dost-doganlygyň köprüsi”

Kitaphanalar

24.06.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Gökderedäki “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Medeniýet dost-doganlygyň köprüsi” atly söhbetdeşligini geçirdi

Milli Liderimiz! Ýoluňyz aýdyň!

Kitaphanalar

24.06.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Kärdeşler Arkalaşygynyň milli merkeziniň Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Milli Liderimiz! Ýoluňyz aýdyň!”

Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty.

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň

“Gahryman Arkadagymyzyň kitaplarynda Garaşsyzlyk döwründe ýetilen sepgitler”

Kitaphanalar

24.06.2021

TDMM-niň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de B.Amanow ad. Döwlet çagalar kitaphanasy, Aşgabat şäher Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen bilelikde