HABARLAR


Germaniýa Federatiw Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Ýurdumyzda bolşy ýaly, dünýä döwletlerinde hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly ...

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen ýyl ýagny 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň geçirilen wagty ýylyň 9-16-njy iýuly...

Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň halkara gatnaşyklary

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda yglan edilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynyň ilkinji ...

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

2019-njy ýylyň 6-11 oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri geçirildi.

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen 2019-njy ýylyň 16-18-nji iýuny aralygyndaTürkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Medeniýet günleri geçirildi.

Türkmenistanyň Belarus Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen 2019-njy ýylyň 17-18-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasynyň Minsk we Mogilýow şäherlerinde Medeniýet günlerini geçirildi.

Täsirli Ýaňlanan Owazlar

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Russiýa Federasiýasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň bilelikde guramagynda 2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly...

Ermenistan Respublikasynyň Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

29.02.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Ýerewanyň döwlet Kamera horunyň açan konserti bilen başlanan Ermenistan...