HABARLAR


Bitaraplygyň mekanynyň dürli öwüşginli keşbi-dünýäniň fotosuratçylarynyň işlerinde

Halkara medeni gatnaşyklary

14.05.2020

13-nji maýda paýtagtymyzda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly halkara fotosergi hem-de maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň taryhynda ...

Ýubileýe bagyşlanan dabara

Halkara medeni gatnaşyklary

14.05.2020

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmen Döwlet medeniýet institutynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy dünýä ýurtlarynda

Halkara medeni gatnaşyklary

31.03.2020

Golaýda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy tarapyndan Tbilisiniň merkezinde, Tbilisi konsert zalynyň öňünde ýerleşdirilen uly monitorda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli wideofilm görkezildi.

Özbegistan Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleriniň, ýurtda hereket edýän diplomatik ...

Gyrgyz Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Golaýda Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň binasynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky

Germaniýa Federatiw Respublikasynda

Halkara medeni gatnaşyklary

18.03.2020

Ýurdumyzda bolşy ýaly, dünýä döwletlerinde hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly ...

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen ýyl ýagny 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň geçirilen wagty ýylyň 9-16-njy iýuly...

Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň halkara gatnaşyklary

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda yglan edilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynyň ilkinji ...

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

2019-njy ýylyň 6-11 oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda medeniýet günleri geçirildi.

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasynda Medeniýet günleri

Halkara medeni gatnaşyklary

05.03.2020

Geçen 2019-njy ýylyň 16-18-nji iýuny aralygyndaTürkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Medeniýet günleri geçirildi.