Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 1-3-nji sentýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2023-nji ýylyň 1-3-nji sentýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:


Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Magtymguly-köňül guşy» atly sahna oýnysagat 19:00
02.09.2023ý.«Gelin gelýär»sagat 19.00
03.09.2023ý.«Syrly sandyk»sagat 19.00


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.Magtymguly Pyragynyň şygyrlary esasynda «Arkadagly döwrüň bardyr, Pyragy» atly aýdym-sazly tomaşasagat 19:00
02.09.2023ý.«Ykbal öwrümleri»sagat 19.00
03.09.2023ý.«Ykbal öwrümleri»sagat 19.00


Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Magtymguly Pyragy» atly sahna oýnysagat 19:00
02.09.2023ý.«Gumly gelin»sagat 19.00
03.09.2023ý.«Ependi sen kim?»sagat 19.00


A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Türkmeniň bagty» atly sahna oýnysagat 19:00
02.09.2023ý.«Колобок»sagat 12.00
02.09.2023ý.«Струны души»sagat 19.00
03.09.2023ý.«Доктор Айболит»sagat 11.00
03.09.2023ý.«Доктор Айболит»sagat 13.00
03.09.2023ý.«Изобретательная влюбленная»sagat 19.00


Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Söýgi bar ýerinde» atly sahna oýnysagat 19:00
03.09.2023ý.«Gülki agşamy» atly sahna oýnysagat 19:00


Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Köňüller kelamy» atly sahna oýnysagat 19:00


Türkmen döwlet gurjak teatry
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?»sagat 17:00
01.09.2023ý.«Juwan kalbym joşanda» atly gurjak oýnysagat 19.00
02.09.2023ý.«Janly gurjaklar»sagat 17.00
02.09.2023ý.«Arşyn mal alan»sagat 19.00
03.09.2023ý.«Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?»sagat 12.00
03.09.2023ý.«Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?»sagat 17.00
03.09.2023ý.«Jüýteniň toýy»sagat 19.00


Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Dowamatdyr, bagtyýardyr, sarsmaz türkmen binasy» atly sahna oýnysagat 19:00
02.09.2023ý.«Dowamatdyr, bagtyýardyr, sarsmaz türkmen binasy» atly sahna oýnysagat 19:00
03.09.2023ý.«Dowamatdyr, bagtyýardyr, sarsmaz türkmen binasy» atly sahna oýnysagat 19:00


Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Magtymguly sözlär tili türkmeniň» atly edebi-sazly tomaşasagat 19:00
03.09.2023ý.«Gülki agşamy»sagat 19.00


Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Arşa galdyň, Pyragy, Arkadag bilen!» atly edebi-sazly tomaşasagat 19:00
02.09.2023ý.«Ak gämi»sagat 19.00
03.09.2023ý.«Ene»sagat 19.00


Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
01.09.2023ý.«Arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy!» atly edebi-sazly tomaşasagat 19:00
02.09.2023ý.«Ýaşlyk hyjuwy»sagat 19.00
03.09.2023ý.«Paýhasyň güýji»(çagalar üçin)sagat 16.00
03.09.2023ý.«Ýaşlyk hyjuwy»sagat 19.00