Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrynda we kinokonsert merkezlerinde 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 4-10-y aralygynda tomaşaçylara görkezilmegi meýilleşdirilýän filmleriň tertibi:


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrynda we kinokonsert merkezlerinde 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 4-10-y aralygynda tomaşaçylara görkezilmegi meýilleşdirilýän filmleriň tertibi:


«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
05.09.2023ý.«Tapmaça»-(multfilm-2005ý)sagat 15:00
05.09.2023ý.«Söýgi bulaşyklary»- (hindi-1993ý) sagat 17.00
06.09.2023 ý.«Ben-10»- (ABŞ-2012ý) »sagat 15.00
06.09.2023ý.«Patmawati»-(hindi-2018ý)sagat 17:00
07.09.2023ý.«Haçanda Garri Sedjala duşanda»- (hindi-2017ý) sagat 17.00
08.09.2023 ý.«Lotos gül çyrasy»- (hytaý-2010ý) »sagat 15.00
08.09.2023ý.«Düýeguş»- (türkmen-2011ý) sagat 17 .00
09.09.2023ý.«Günlerde bir gün»- (multfilm-2017ý) sagat 15.00
09.09.2023 ý.«Arkadagyň paýhas çeşmesi»- (türkmen-2017ý) »sagat 17.00
09.09.2023 ý.«Ýeňip geçmek»- (hindi-1991ý) »sagat 19.00
10.09.2023 ý.«Dostluk mekany»- (multfilm-2017ý) »sagat 15.00
10.09.2023 ý.«Ene toprak»- (türkmen-2019ý) »sagat 17.00
10.09.2023 ý.«Janpena»- (hindi-2011ý) »sagat 19.00

«Watan» kinokonsert merkezinde
Senesi Görkeziljek oýunlaryň ady Wagty
05.09.2023ý. «Bakyş»-(türkmen-2021ý)sagat 11:00
05.09.2023ý.«Söýgülimiň toýy»- (hindi-2002ý) sagat 17.00
07.09.2023 ý.«Istärin»- (türkmen-2022ý) »sagat 11.00
07.09.2023ý.«Howa»-(hindi-2017ý)sagat 17:00
09.09.2023ý.«Hüýrlukga-Hemra»- (türkmen-2023ý) sagat 11.00
09.09.2023 ý.«Soltan»- (hindi-2016ýl) »sagat 17.00
10.09.2023ý.«Gyzyl alma»- (türkmen-2022ý) sagat 11.00
10.09.2023ý.«Gozgalaňçy»- (hindi-2012ý) sagat 17.00

«Aşgabat» kinoteatrynda
Senesi Görkeziljek oýunlaryň ady Wagty
05.09.2023ý.«Bakyş»- (türkmen-2022ý) sagat 11.00
05.09.2023ý.«Bir halynyň taryhy»-(türkmen-2009ý)sagat 17:00
06.09.2023ý.«Ýumajyk»-(türkmen-2006ý)sagat 11:00
06.09.2023ý.«Gül açan mirasym»-(türkmen-2016ý)sagat 17:00
07.09.2023ý.«Istärin»-(türkmen-2022ý)sagat 11:00
07.09.2023 ý.«Pekin operasy»- (hytaý-2010ý) »sagat 17.00
08.09.2023 ý.«Ýedinji girdenek»- (ABŞ-2015ý) »sagat 11.00
08.09.2023ý.«Täleýnama görä sen kim»-(hindi-2009ý)sagat 17:00
09.09.2023ý.«Arzyly enekäm»-(ABŞ-2009ý)sagat 11:00
09.09.2023ý.«Ogurlyk»-(hindi-2008ý)sagat 17:00
10.09.2023ý.«Ogul»-(türkmen-1989ý)sagat 11:00
10.09.2023ý.«Bibinur»-(tatar-2009ý)sagat 17:00