Türkmen teatrlarynyň sahnalarynda 11-14-nji ýanwar aralygynda görkeziljek sahna eserleri bilen tanyş boluň!


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýurdumyzyň teatrlarynda 2024-nji ýylyň 11 — 14-nji ýanwary aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:


Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
13.01.2024ý.«Hoşlaşasym gelenok»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Yşkyň gämisi»sagat 19:00


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
11.01.2024ý.«Gopbam towşan»sagat 10:00
11.01.2024ý.«Etme oglan sen oýun»sagat 19:00
12.01.2024ý.«Talyp söýgüsi»sagat 19:00
13.01.2024ý.«Bir ojakda iki dünýä»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Toýmuza gel, toýmuza»sagat 19:00


Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
12.01.2024ý.«Kalp tary»sagat 19:00
13.01.2024ý.«Garaşanym»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Oskar»sagat 19:00


A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
12.01.2024ý.«Струны души»sagat 19:00
13.01.2024ý.«Проделки Бабы Яги»sagat 12:00
13.01.2024ý. «С новым годом!» концертsagat 19:00
14.01.2024ý.«Бременские музыканты»sagat 11:00
14.01.2024ý.«Бременские музыканты»sagat 13:00
14.01.2024ý. «Пять вечеров»sagat 19:00


Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
13.01.2024ý.«Dawa nämeden başlandy»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Ygrar ataşy»sagat 19:00


Türkmen döwlet gurjak teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
11.01.2024ý.«Täze ýylda körpe nesil şatlanýar!»sagat 17:00
11.01.2024ý.«Täze ýylda körpe nesil şatlanýar!»sagat 19:00
12.01.2024ý. «Bir towşanjyk bar ekeni»sagat 17:00
12.01.2024ý.«Şadyýan şow»sagat 19:00
13.01.2024ý.«Janly gurjaklar»sagat 17:00
13.01.2024ý. «Aladdin»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Janly gurjaklar»sagat 12:00
14.01.2024ý.«Janly gurjaklar»sagat 17:00
14.01.2024ý. «Jüýteniň toýy»sagat 19:00


Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
13.01.2024ý.«Geliň gülşeliň!»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Geliň gülşeliň!»sagat 19:00


Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
13.01.2024ý.«Gülki sowgady»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Gumly gelin»sagat 19:00


Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
13.01.2024ý.«Älemgoşarly tomus»sagat 18:00
14.01.2024ý.«Gülki agşamy»sagat 18:00


Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
13.01.2024ý.«Elwan ýaglykly serwim»sagat 19:00
14.01.2024ý.«Ene»sagat 19:00


Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
11.01.2024ý.«Enemiň owlajygy» (çagalar üçin)sagat 10.00
11.01.2024ý.«Enemiň owlajygy» (çagalar üçin)sagat 11.00
11.01.2024ý.«Enemiň owlajygy» (çagalar üçin)sagat 12.00
13.01.2024ý.«Çynymy aýtsam»sagat 19.00
14.01.2024ý.«Çynymy aýtsam»sagat 19.00