4 — 8-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherindäki kinokonsert merkezlerinde we kinoteatrda görkeziljek filmler


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrynda we kinokonsert merkezlerinde 2023-nji ýylyň 4 — 8-nji oktýabry aralygynda tomaşaçylara görkezilmegi meýilleşdirilýän filmleriň tertibi:


«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
04.10.2023ý.«Iň mährem ene»-(hindi-2014ý)sagat 17:00
05.10.2023ý.«Tapmaça» multfilm- (ABŞ-2005ý) sagat 15.00
05.10.2023 ý.«Söýgi bulaşyklary»- (hindi-1993ý) »sagat 17.00
06.10.2023ý.«Ene toprak» (türkmen-2019ý)sagat 16:00
06.10.2023ý.«Ynjytmaz»- (türkmen-2023ý) sagat 18.00
07.10.2023 ý.«Lotos gül çyrasy» (hytaý-2010ý) »sagat 16.00
07.10.2023ý.«Düýeguş»- (türkmen-2011ý) sagat 18.00
08.10.2023ý.«Günlerde bir gün» multfilm (2017ý) sagat 15.00
08.10.2023 ý.«Arkadagyň paýhas çeşmesi»- (türkmen-2017ý) »sagat 17.00
08.10.2023 ý.«Ýeňip geçmek» (hindi-1991ý) »sagat 19.00

«Watan» kinokonsert merkezinde
Senesi Görkeziljek oýunlaryň ady Wagty
05.10.2023ý. «Hüýrlukga-Hemra»-(türkmen-2023ý)sagat 11:00
05.10.2023ý.«Gyzyl kürte»- (türkmen-2022ý) sagat 17.00
07.10.2023 ý.«Binýat»- (türkmen-2022ý) »sagat 11.00
07.10.2023ý.«Söýgülimiň toýy» (hindi-2002ý)sagat 17:00
08.10.2023ý.«Magtymguly»- (türkmen-2017ý) sagat 11.00
08.10.2023 ý.«Kriş 3»- (hindi-2013ý) »sagat 17.00

«Aşgabat» kinoteatrynda
Senesi Görkeziljek oýunlaryň ady Wagty
04.10.2023ý.«Arzyly enekäm»- (ABŞ-2009ý) sagat 11.00
04.10.2023ý.«Dolan aýyň güni»-(rus-1998ý)sagat 17:00
05.10.2023ý.«Ben 10»-(ABŞ-2012ý)sagat 11:00
05.10.2023ý.«Intäk dirikäm»-(hindi-2012ý)sagat 17:00
06.10.2023ý.«Düýeguş»-(türkmen-2011ý)sagat 11:00
06.10.2023 ý.«Alysdaky kenarda»- (azerbaýjan-1958ý) »sagat 17.00
07.10.2023 ý.«Elwin we burunduklar»- (ABŞ-2007ý) »sagat 11.00
07.10.2023ý.«Durmuş kyssalary»-(türkmen-2021ý)sagat 17:00
08.10.2023ý.«Hatika»-(ABŞ-2009ý)sagat 11:00
08.10.2023ý.«Bakyş»-(türkmen-2022ý)sagat 17:00