17 — 22-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherindäki kinoteatrda we kinokonsert merkezlerinde görkeziljek filmler we multfilmler


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrda we kinokonsert merkezlerinde 2023-nji ýylyň 17 — 22-nji oktýabry aralygynda tomaşaçylara görkezilmegi meýilleşdirilýän filmleriň tertibi:


«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
Senesi Geçiriljek çäreler Wagty
17.10.2023ý.«Haçanda Garri Sedjala duşanda» («hindi-2017» sagat 17:00
18.10.2023ý.«Bagt guşy» (türkmen-2006ý) sagat 17:00
19.10.2023 ý.«26-njy bölüm»- (hindi-2013ý) »sagat 17:00
20.10.2023ý.«Banban gaplaňjyk» (hytaý-2010ý)sagat 15:00
20.10.2023ý.«Badjirao we Mastani» (hindi-2016ý) sagat 17:00
.21.2023 ý.«Ýartygulagyň başdan geçirmeleri» multfilm (türkmen-2008ý) »sagat 16:00
21.10.2023ý.«Yşga bagyşlanan ömür»- (hindi-2012ý) sagat 18:00
22.10.2023ý.«Çöregiň tagamy» multfilm (türkmen-2019ý) sagat 15:00
22.10.2023 ý.«Kalbymyň owazy»- (türkmen-2006ý) »sagat 17:00

«Watan» kinokonsert merkezinde
Senesi Görkeziljek oýunlaryň ady Wagty
17.10.2023ý. «Bagta barýan ýollar» (türkmen-2015ý)sagat 11:00
17.10.2023ý.«Deli-6» (hindi-2009ý) sagat 17:00
19.10.2023 ý.«Daragt»- (türkmen-2023ý) »sagat 11:00
19.10.2023ý.«Kriş-3» (hindi-2013ý)sagat 17:00
21.10.2023ý.«Ben-10»- (ABŞ-2012ý) sagat 11:00
21.10.2023 ý.«Gyzyl alma» (türkmen-2022ý)sagat 17:00
22.10.2023ý.«Ynjytma»- (türkmen-2023ý) sagat 11:00
22.10.2023ý.«Howa»- (hindi-2017ý) sagat 17:00

«Aşgabat» kinoteatrynda
Senesi Görkeziljek oýunlaryň ady Wagty
17.10.2023ý.«Myradyň jadyly kitaby»- (türkmen-1962ý) sagat 11:00
17.10.2023ý.«Ynjytma»-(türkmen-2022ý)sagat 17:00
18.10.2023ý.«Ömür kerweni»-(türkmen-2019ý)sagat 11:00
18.10.2023ý.«Binýat»-(türkmen-2022ý)sagat 17:00
19.10.2023ý.«Keremli söz»-(türkmen-2002ý)sagat 11:00
19.10.2023 ý.«Gül açan mirasym»- (türkmen-2016ý) »sagat 17:00
20.10.2023 ý.«Ýumajyk»- (türkmen-2006ý) »sagat 11:00
20.10.2023ý.«Gumly gelin aýdymy»-(türkmen-2013ý)sagat 17:00
21.10.2023ý.«Banban gaplaňjyk»-(hytaý-2010ý)sagat 11:00
21.10.2023ý.«Gyzyl alma»-(türkmen-2022ý)sagat 17:00
22.10.2023ý.«Bakyş»-(türkmen-2022ý)sagat 11:00
22.10.2023ý.«Dutaryň owazy»-(türkmen-2022ý)sagat 17:00