2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne geçiriljek konsertleriň tertibi


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 10-15-nji mart aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi«Watan» kinokonsert merkezi

1 14.03.2020 ý. 19:00 Opera orkestor: Janly ses
Ýerine ýetirýänler - Sona Nuryýewa, Amangeldi Amanow, Merjen Amanowa, Bibijemal Amanowa