2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi


Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi



«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde

1 13.04.2020 ý. 15:00 «Gülýaka» Türkmen 2007-ýyl
2 13.04.2020 ý. 17:00 «Köpetdag» Türkmen 2014-ýyl
3 14.03.2020 ý. 15:00 «Täsin syýahat» Türkmen 2011-ýyl
4 14.03.2020 ý. 17:00 «Ýuwaş gelin» Türkmen 1969-ýyl
5 15.03.2020 ý. 15:00 «Şadyýan pursatlar» Türkmen 2018-ýyl
6 15.03.2020 ý. 17:00 «Ýatsam düşümde sen, tursam huşumda» Türkmen 2004-ýyl
7 16.03.2020 ý. 15:00 «Zyýada» Türkmen 2017-ýyl
8 16.03.2020 ý. 17:00 «Oba oglany» Türkmen 2017-ýyl
9 17.03.2020 ý. 15:00 «Uly başagaýlyk» Hindi 2005-ýyl
10 17.03.2020 ý. 17:00 «Men seniň üçin kim?» Hindi 1994-ýyl
11 18.03.2020 ý. 15:00 «Pynhan parlak ýyldyzy» Hindi 2017-ýyl
12 18.03.2020 ý. 17:00 «Arzyly enekäm» ABŞ 2009-ýyl
13 19.03.2020 ý. 15:00 «Wir halk gahrymany» Hindi 2009-ýyl
14 19.03.2020 ý. 17:00 «Janpena» Hindi 2011-ýyl

«Aşgabat» kinoteatrynda

1 14.03.2020 ý. 15:00 «Hatika» ABŞ 2009-ýyl
2 14.03.2020 ý. 17:00 «Gara altyn» ABŞ 2011-ýyl
3 14.03.2020 ý. 19:00 «Üç dogan» Hindi 1999-ýyl
4 15.03.2020 ý. 15:00 «Arzyly enekäm» ABŞ 2009-ýyl
5 15.03.2020 ý. 17:00 «At-myrat» Türkmen 2016-ýyl
6 15.03.2020 ý. 19:00 «Meniň uýam gelin boldy» Hindi 2001-ýyl
7 16.03.2020 ý. 15:00 «Täsin syýahat» Türkmen 2009-ýyl
8 16.03.2020 ý. 17:00 «Esgeriň kakasy» Gürzin 1964-ýyl
9 16.03.2020 ý. 19:00 «Kalbymyň soltany» Hindi 1999-ýyl
10 17.03.2020 ý. 15:00 «Jadyly hünji hakynda erteki» Türkmen 1989-ýyl
11 17.03.2020 ý. 17:00 «Berliniň ýolunda» Rus 2015-ýyl
12 17.03.2020 ý. 19:00 «Gadymy ybadathananyň hazynasy» Hindi 2002-ýyl
13 18.03.2020 ý. 15:00 «Elwin we burunduklar» ABŞ 2007-ýyl
14 18.03.2020 ý. 17:00 «Elli üçinji ýylyň sowuk tomusy» Rus 1987-ýyl
15 18.03.2020 ý. 19:00 «Soltan» Hindi 2016-ýyl
16 19.03.2020 ý. 15:00 «Ben-10» ABŞ 2012-ýyl
17 19.03.2020 ý. 17:00 «120» Türk 2008-ýyl
18 19.03.2020 ý. 19:00 «Prokuroryň ogly» Hindi 1968-ýyl

«Aşgabat» kinoteatrynda 3D- formatynda kinofilmleriň we multfilmleriniň görkezlişi

1 18.03.2020 ý. 15:00 «Gar şagyzy» ABŞ 2019-ýyl
2 19.03.2020 ý. 19:00 «Gowakda ýatdan çykarylan düşler» Fransiýa 2010-ýyl

«Watan» kinokonsert merkezinde
1 14.03.2020 ý. 15:00 «Gyzykly gezelenç» Türkmen 2008-ýyl
2 14.03.2020 ý. 18:00 «Kreýine ýaşaýanlar» Hindi 2003-ýyl
3 15.03.2020 ý. 15:00 «Düýeguş» Türkmen 2011-ýyl
4 15.03.2020 ý. 18:00 «Göreşiji Brýusli» Hindi 2015-ýyl
5 16.03.2020 ý. 15:00 «Magtymguly» Türkmen 2017-ýyl
6 16.03.2020 ý. 18:00 «Hilegär nätanyş» Hindi 2001-ýyl
7 17.03.2020 ý. 15:00 «Ogul» Türkmen 1989-ýyl
8 17.03.2020 ý. 18:00 «Ajaýyp Rokki» Hindi 2016-ýyl
9 18.03.2020 ý. 15:00 «Serhet» Türkmen 2013-ýyl
10 18.03.2020 ý. 18:00 «Soltan» Hindi 2016-ýyl
11 19.03.2020 ý. 15:00 «Gyzyl derýaly jülge» Hytaý 2007-ýyl
12 19.03.2020 ý. 18:00 «Gül we ot» Hindi 1993-ýyl