Täsirli konsert


Täsirli konsert2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň Türkmenistanyň Döwlet horunyň konserti geçirildi. Konsertiň meýilnamasy nusgawy türkmen we daşary ýurt eserlerinden düzüldi. Bu konsert tomaşaçylaryň uly gyzyklanmasyna eýe boldy.