TÜRKMENISTANDA MEJLISIŇ DEPUTATLARYNYŇ, HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY GEÇIRILDI


TÜRKMENISTANDA MEJLISIŇ DEPUTATLARYNYŇ, HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY GEÇIRILDI26-njy martda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.

Saýlaw uçastoklarynyň ählisinde aýdym-sazly dabaralar gurnaldy.

Dabaralaryň dowamynda Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Serdarymyzy, Watanymyzy wasp edýän aýdymdyr sazlar, şowhunly tanslar saýlawa gatnaşýanlary ruhubelentlige besledi.

Ir säherden şatlyk şowhuna beslenen bu çärä ses bermäge gelýän raýatlaryň ýüreklerinden Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza egsilmez alkyşlar aýdyldy.