Aşgabatda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky orkestriň «Täze ýyl şüweleňi» atly konserti geçiriler


Aşgabatda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky orkestriň «Täze ýyl şüweleňi» atly konserti geçiriler26-27-nji dekabrda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky orkestriň «Täze ýyl şüweleňi» atly baýramçylyk konserti geçiriler.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda geçiriljek konsertiň dowamynda orkestr Täze ýyl baýramçylygy alamatlandyrýan dünýä belli sazlary ýerine ýetirip, konserte gatnaşjak myhmanlaryň şatlygyny artdyrar.

Konsert 19:00-da başlanar.

Habarlaşmak üçin 22-38-98, +99363-46-71-77, +99364-03-74-56 telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz!