«Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly oktýabr saz festiwaly geçirilýär


«Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly oktýabr saz festiwaly geçirilýärMaýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýaş mugallymlarynyň we talyplarynyň arasynda «Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly oktýabr saz festiwaly geçirilýär. 1-nji oktýabrda badalga alan saz festiwaly 31-nji oktýabra çenli dowam eder.

Saz festiwalynda türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň meşhur eserleri, türkmen halk aýdym-sazlary, mukamçy kompozitorlaryň saz eserleri ýerine ýetiriler. Festiwala Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşyp bilerler.

Festiwalyň ýakynda geçirilen açylyş dabarasy mynasybetli guralan konsertde türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň meşhur eserleri ýerine ýetirildi. Sazandalaryň wokal saz gurallarynda ýerine ýetiren ajaýyp sazlary, şirin owazlary dabara gatnaşan myhmanlarda ýakymly täsir galdyrdy.