Aşgabatda Annaguly Myratdurdyýewiň konserti geçiriler


Aşgabatda Annaguly Myratdurdyýewiň konserti geçirilerŞu ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabat şäherindäki «Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň halk artisti Annaguly Myratdurdyýewiň konserti geçiriler. Konsert meýilnamasynda halypa aýdymçy diňleýjileri söýgüsini gazanan aýdymlaryny, şol sanda sungat ýolundaky täzelikleri, ýagny täze aýdymlaryny ýerine ýetirer.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin guraljak konsert 18:00-da başlanar.

Habarlaşmak üçin 92-18-65 telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz.