Aşgabatda Germaniýadan gelen pianinoçylaryň konserti geçiriler


Aşgabatda Germaniýadan gelen pianinoçylaryň konserti geçirilerGermaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny şu ýylyň 20-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda geçiriljek «PIANOTAINMENT» duetiniň konsertine çagyrýar.

«PIANOTAINMENT» fortepiano dueti 1996-njy ýylda iki nemes artisti Ştefan Weý we Marsel Dorn tarapyndan esaslandyryldy we şondan bäri bu ikiligiň düzümi üýtgemedi. Aýdymçylaryň maksatnamalarynda jaz we bluz kompozisiýalary bar.

Konsert sagat 19:00-da başlar. Giriş mugt.