Aşgabatda Hytaýyň Longyun söweş sungaty boýunça toparyň çykyşy görkeziler


Aşgabatda Hytaýyň Longyun söweş sungaty boýunça toparyň çykyşy görkezilerTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň çäklerinde Hytaýyň Longyun söweş sungaty boýunça toparyň çykyşy görkeziler.

21-nji dekabrda geçiriljek dabaranyň dowamynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary Hytaýyň Longyun söweş sungatynyň döreýiş taryhy we onuň görnüşleri bilen giňişleýin tanyş bolarlar.