Türkiýede «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» şygary astynda dabaraly çäreler geçirildi


Türkiýede «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» şygary astynda dabaraly çäreler geçirildi20-nji dekabrda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynyň guramagynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi.

Dabaranyň çäklerinde Izmitdäki Kodjaeli uniwersitetinde we Ankaradaky Medipol uniwersitetinde geçirilen çäreleriň çäklerinde bu ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen talyplarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti geçirildi.

Türkmen halkynyň bezeg we amaly-haşam sungat sergisi hem guraldy, oňa gatnaşyjylarda medeni gymmatlyklar, hususan-da türkmenleriň milli halylary, şaý-sepleri, türkmen aşhanasy hem-de türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysy bilen tanyşmaga mümkinçilik döredi.

Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasy tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mugallymlar we daşary ýurtly talyplar üçin kitaplarynyň sergisi hödürlenildi.