Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasynda Medeniýet günleri


Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasynda Medeniýet günleri
Şeýle hem başgada Tähran şäheriniň «Niýawaran» medeniýet köşgünüň kinoteatrynda «At – myrat» we «Seýis» atly kinofilmleriniň görkezilişi gurnaldy.

Şular ýaly daşary ýurtlarda guralýan medeniýet günleri ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary has-de berkitmäne ýardam berýär.