Ýaş suratkeşleriň hasabat sergisi


Ýaş suratkeşleriň hasabat sergisiTürkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky 1-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň we 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň 4-nji synp okuwçylarynyň diplom eserleriniň sergisi gurnaldy.
Ýaş suratkeşleriň işlerinde Türkmenistan Watanymyzyň ajaýyp ösüşli menzilleri, Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän belent başlangyçlary, gyzykly çagalyk dünýäsiniň süýji arzuwlary wasp edilýär. Millilik äheňde ýerine ýetirilen diplom taslamalarynyň her birinde tebigy aýratynlyklar görkezilýär.