ARKADAG ŞÄHERINIŇ TARYHY WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI


ARKADAG ŞÄHERINIŇ TARYHY WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝIArkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň edara ediş-dolandyryş we beýleki binalary Arkadag şäherinde gurlan. Muzeýde Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölümi, Ylmy-barlag we sergi işlerini guramak bölümi, Muzeý gymmatlyklaryny hasaba almak we saklamak bölümi, Medeni-aň bilim we usulyýet işleri bölümi, Çeperçilik-dikeldiş we mahabatlandyryş-neşir edijilik bölümi bar.

Şeýle-de onda häzirki zaman sergi zaly, Taryh we arheologiýa sergi zaly, Tebigat we ekologiýa syýasaty sergi zaly, Şekillendiriş sungatynyň sergi zaly, Wagtlaýyn sergi zaly, Etnografiýa sergi zaly bar.