«Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysy


«Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysyTürkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň Ilkinji Zenanlar guramasy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym» atly tegelek stol ýazgysyny geçirdi. Gepleşik “Miras” teleradioýaýlymy tarapyndan ýazgy edildi.

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiň baş hünärmeni Aýgül Bekmiýewa, Türkmen halysynyň milli muzeýiniň hünärmeni Jahan Gurbanowa gepleşikde çykyş etdiler. Türkmen halkynyň haly sungaty öz gözbaşyny gadymy eýýamlardan alyp gaýdyp, halkyň mirasy, milli däp-dessurlary bilen berk baglanyşyklydygy dogrusynda söhbetdeşlik geçirildi.