Aşgabatda Nurberdi Annagurbanowyň döredijilik sergisi geçirildi


Aşgabatda Nurberdi Annagurbanowyň döredijilik sergisi geçirildiTürkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Nurberdi Annagurbanowyň şahsy döredijilik sergisi geçirildi.

Suratkeş akwarel nakgaşçylygy bilen meşgullanyp reňkleriň sazlaşykly öwüşginlerinden ajaýyp eserleri döredipdir.

Sergide «Çölüň owazy», «Gün şöhlesinden nazar», «Geljege nazar», atly nakgaş eserleri şeýle-de «Halk ýazyjy Berdi Kerbabaýew» «Halk artist Baba Annanow» atly portret žanrynda döreden ajaýyp eserleri sergilendi.