Göçme sergi


Göçme sergiHalkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde baýramçylyga bagyşlanyp Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi muzeý gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergi gurnady.

Sergide halypa suratkeşler A.Hajyýew,Ý.Adamowa, Ý.Grişin, Ý.Annanurow başga-da birnäçe ussat halypalaryň eserleri sergilendi.

Dabara gatnaşanlar asuda Watanymyzy uly ösüşlere besleýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.