Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi


Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildiArkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäheriniň ýörite sungat mekdebiniň, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebiniň mugallymlary bilen bilelikde, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň direktorynyň orunbasary Käkilik Öwezberdiýewa, şol muzeýiň bölüm müdiri Enebeý Amanberdiýewanyň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň döredijilik älemi, bilim alan ýerleri, şygyrlary dogrusynda söhbetler edildi.

Dabaranyň dowamynda Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäheriniň ýörite sungat mekdebiniň mugallymy Muhammet Pürmämmedowyň, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Rahman Şanazarowyň sazandarlyk etmeginde Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebiniň mugallymy Allaýar Melejäýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen aýdymlar ýerine ýetirildi.