«Arkadagly ýurduň – geljegi ýaşlar» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi


«Arkadagly ýurduň – geljegi ýaşlar» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

17-nji oktýabrda Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda «Arkadagly ýurduň – geljegi ýaşlar» atly tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlige Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymlary Begenç Sähetkuliýew, Ogulşirin Akyýewa, Gülsenem Meredowa, Aknabat Myradowa we Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň hünärmeni Akgül Gurbanmämmedowa gatnaşdylar.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyp ýaşlary muzeý ekspoziýasyna gezelenç etdiler we özlerinde galdyran täsirleri barada gyzykly söhbetler etdiler.