«Halypa şägirtlik ýoly» atly döredijilik duşuşygy


«Halypa şägirtlik ýoly» atly döredijilik duşuşygyTürkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Teatr we kino sungaty boýunça «Halypa şägirtlik ýoly» atly döredijilik duşuşugy geçirildi. Duşuşyk «Miras» teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edilip, Türkmenistanyň halk artisti Muhammetguly Kasymow, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary Käkilik Öwezberdiýewa, «Oguz han» adyndaky Türkmenfilm birleşiginiň kinorežissýory Sahysalyh Baýramow, «Gyzyl kürte» çeper filimiň baş gahrymany Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Aýna Jumaýewa hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyp ýaşlary gatnaşdylar.