«Zenan kalbyndan dörän nepislikler» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi


«Zenan kalbyndan dörän nepislikler» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Aba Annaýew adyndaky Halkara Atçylyk akademiýasynyň, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň, Berdimuhammet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň, Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäheriniň ýörite sungat mekdebiniň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda «Zenan kalbyndan dörän nepislikler» atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlige Aba Annaýew adyndaky Halkara Atçylyk akademiýasynyň mugallymy Maral Akmyradowa, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Gülşat Baýramowa, Berdimuhammet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Jahan Altyýewa, Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň direktorynyň orunbasary Käkilik Öwezberdiýewa gatnaşdylar.

Gepleşigiň dowamynda Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäheriniň ýörite sungat mekdebiniň aýdym-saz mugallymlarynyň ýerine ýetirmeklerinde aýdymlar aýdyldy, talyp gyzlar keşdeleri çekmek, alaja örmek, haly dokamak ýaly el işlerini ýerine ýetirdiler.